اخبار برگزیده

بالشت سر شوهر !! (4)

و اما نوبت رسید به اونی که احتمالش از همه بیشتر بود و مدت رفت و آمد و جلسات اشنایی دوماه طول کشید!

تموم اون چیزی که یک دختر از زندگی میخواد ! همه ی رفتارها درست و حساب شده !


همه چیز دقیق !

مردی آروم ، صبور و بی نهایت مهربون که در تحقیقات میدانی مهربون بودن شاخص ترین ویژگیش بود و من خودم هم بارها دیده بودم توجه و مهربونیشو !


اما اینم تموم شد ... ! به علت های منطقی و غیرمنطقی ... !

از جمله نیتی خونواده من که ته دلشون بود و من متوجه شده بودم

نبودن محل کارش در این شهر

تفاوت های فرهنگی و ...


حدود 10 جلسه مشاوره رفتم تا اینکه در جلسه آخر تصمیممو گرفتم و بعد از اون جلسه باهاش تماس گرفتم و خدافظی کردم ... !


و به پایان آمد این دفتر !!
بالشت سر شوهر !! (4)

بالشت سر شوهر !! (4)

بالشت سر شوهر !! (4)

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها