اخبار برگزیده

بالشت سر شوهر !! (3)

نوبت رسید به اونی که احتمالش در حد متوسط بود اما بخاطر شرایطش میخواست یه مدت همینجوری بریم ببینیم چی میشه باشه که من نه حالشو داشتم نه میتونستم نه بلد بود !


بنده خدا بچه ی خوبی بود اما خب زیادی بچه بود :|


و به هتل نرسیده در نطفه سرکوب شد !


بالشت سر شوهر !! (3)

بالشت سر شوهر !! (3)

بالشت سر شوهر !! (3)

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها